Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες GDPR

Δείτε το βαθμό συμμόρφωσης της επιχείρησής σας σχετικά με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ενδεικτικές Υπηρεσίες GDPR(Προστασία Προσωπικών Δεδομένων)

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες GDPR και σε μορφή πακέτου υπηρεσιών

Έλεγχος

Έλεγχος και αξιολόγηση ως προς τις απαιτήσεις του GDPR

Data Inventory

Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

DPIA

Εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Implementation

Υλοποίηση Συμμόρφωσης

DPO Support

Υποστήριξη Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

DPO

Εκτέλεση καθηκόντων Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων

Πολυετή εμπειρία στην δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan), με βάση τις επαγγελματικές ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Σχεδιασμός, Συντονισμός & Εποπτεία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021 – 27), με αποτέλεσμα την επιτυχή και ολοκληρωμένη υλοποίησή τους.

Εκπόνηση Μελετών

Δυνατότητα σύνταξης διαφόρων ειδών μελετών (Τεχνική Μελέτη, Οικονομική Μελέτη, Μελέτη Αγοράς Εργασίας, Μελέτη για την ωρίμανση φακέλων έργου, κ.λπ.).

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Η Selectika FWD παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Η εταιρεία Selectika FWD, μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων SELECTIKA, με την πολυετή εμπειρία σε ανάληψη και ολοκλήρωση ποικίλων ψηφιακών έργων, εγγυάται την ανάληψη και έγκαιρη ολοκλήρωση του εκάστοτε project που αναλαμβάνει.

Ψηφιακές Υπηρεσίες

ΣυνεργαζόμενεςΕπιχειρήσεις - Φορείς

Ενδεικτική λίστα με κάποιες απότις επιχειρήσεις & τους φορείςπου έχουμε συνεργαστεί

0
+
Χρόνια Εμπειρίας
0
Υλοποιηθέντα Έργα
0
Συνεργασίες
0
Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Τελευταία Νέα

Διοίκηση - Υποκαταστήματα

Δείτε που μπορείτε να μας βρείτε: