Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ο Όμιλος επιχειρήσεων Selectika FWD παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών σε ποικίλους τομείς όπως GDPR, Ψηφιακές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ΕΣΠΑ.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Τα ψηφιακά δεδομένα είναι το νέο περιουσιακό στοιχείο για εταιρείες οργανισμούς και γιατί όχι και για τους πολίτες, οι οποίοι συμβάλουν σε μεγάλο ποσοστό στη δημιουργία τους. Ο νέος κανονισμός προστασίας τους έχει στόχο να πετύχει ισορροπημένα οφέλη για όλα τα μέρη.

Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια διαβουλεύσεων προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει τον Απρίλιο του 2016 στη δημιουργία του νέου Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι πλέον περισσότερο γνωστός ως GDPR.

 • Εφαρμογή του Νόμου 4624/ 2019
 • Πρόγραμμα Συμμόρφωσης (Compliance Project)
 • Μεμονωμένοι Έλεγχοι Αντίκτυπου Κινδύνου (D.P.I.A)
 • Training and Awareness Employee’s Program / Εκπαίδευση Εργαζομένων
 • Υλοποίηση Προγράμματος Συμμόρφωσης (Implementation of a Compliance Project)
 • Ανασκόπηση (Review)
 • Έλεγχος (Audit)

Αναλαμβάνουμε να μετατρέψουμε τις επιχειρηματικές σας ανάγκες σε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής.

Κατασκευή Ιστοσελίδων 95%
Υπηρεσίες Συντήρησης Ιστοσελίδας 96%
Υπηρεσίες Βελτιστοποίησης SEO 92%
Social Media Consulting & Marketing 90%
Web & Graphic Design 91%
Content Creation 91%
Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης 94%

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων (Δημοσίων Φορέων, Περιφερειών, ΟΤΑ)

 • Δημιουργία Προτάσεων
 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Εκπόνηση Μελετών
 • Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού (ΛΑΕΚ)