28 Ιανουαρίου: Ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των δεδομένων

Σαν σήμερα, το 1981, υπεγράφη η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, του πρώτου νομικά δεσμευτικού κειμένου διεθνούς δικαίου για την προστασία των ιδιωτών από τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το 2006 η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ανακήρυξε ;την 28η Ιανουαρίου ως ημέρα προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία πλέον γιορτάζεται παγκοσμίως.

Κάθε χρόνο, αυτή την ημερομηνία, οι Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διοργανώνουν διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις με σκοπό να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και τα παιδιά για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπενθυμίζεται πως μόλις χθες, η ελληνική Αρχή δημοσίευσε τη γνωμοδότησή της επί των διατάξεων του Νόμου 4624/2019, του νέου ελληνικού νόμου για την προστασία δεδομένων./

Η Αρχή εντόπισε ουσιαστικές αντιθέσεις και αποκλίσεις της ελληνικής νομοθεσίας τόσο με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (γνωστός ως ΓΚΠΔ ή GDPR) όσο και με την Οδηγία 680/2016 για την επεξεργασία δεδομένων από τις Αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων

Όπως μάλιστα επισημαίνει η Αρχή, οι διατάξεις του ν. 4624/2019, οι οποίες θα κριθούν ότι έρχονται σε αντίθεση µε τον ΓΚΠ∆ ή δεν βρίσκουν έρεισµα σε «ρήτρες ανοίγµατος – εξειδίκευσης», δεν θα τύχουν εφαρµογής κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.

 

Πηγή: lawspot.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy