Η ΕΕ θέλει οι χρήστες να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στα δεδομένα τους (European Data Act)

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ έχει εφαρμόσει ολοκληρωμένη νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των δεδομένων των χρηστών, και την ενίσχυση των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό περιλαμβάνει νόμους όπως ο GDPR (General Data Protection Regulation), ο οποίος απαιτεί από τους οργανισμούς να παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο των προσωπικών δεδομένων στους τελικούς χρήστες.

Η ΕΕ δεν αστειεύεται ούτε όσον αφορά την επιβολή των κανόνων και σε ορισμένους τεχνολογικούς κολοσσούς έχουν επιβληθεί σοβαρά χρηματικά πρόστιμα για την παραβίαση αυτών των κανονισμών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το κοινό, και όχι μόνο, παρακολουθεί στενά τις εργασίες της ΕΕ για την οριστικοποίηση των κανόνων πρόσβασης για συσκευές IoT και παρόχους δεδομένων, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης.

Η εν λόγω νομοθεσία είναι η European Data Act, η οποία αποσκοπεί στην τόνωση της οικονομίας της ΕΕ μέσω της απελευθέρωσης βιομηχανικών δεδομένων, της βελτιστοποίησης της προσβασιμότητας και της προώθησης μιας ανταγωνιστικής και αξιόπιστης ευρωπαϊκής cloud αγοράς.

Αυτό ισχύει κυρίως για τους κατασκευαστές συσκευών IoT και τους κατόχους δεδομένων, όπως οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι πάροχοι cloud υπηρεσιών. Θεωρητικά, ο νόμος της ΕΕ για τα δεδομένα θα απαιτεί από οργανισμούς όπως αυτοί να παρέχουν στους ιδιοκτήτες ή τους συνδρομητές ευκολότερη και πιο πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών.

Η European Data Act περιέχει ορισμένους πολύ αυστηρούς κανονισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα από συσκευές IoT μπορούν να μοιράζονται με τρίτους. Οι πάροχοι cloud υπηρεσιών δεν μπορούν να κρατούν τα δεδομένα σε “ομηρία” και πρέπει να βοηθούν τους πελάτες να μεταβούν σε άλλη υπηρεσία αν το επιθυμούν. Ο νόμος εισήγαγε επίσης ορισμένα ελάχιστα πρότυπα για τις “έξυπνες συμβάσεις” blockchain.

Υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα για το πώς ο νόμος της ΕΕ θα μπορούσε να ωφελήσει τους τελικούς χρήστες, τόσο των συσκευών IoT όσο και των cloud υπηρεσιών. Ένας αγρότης με έδρα την ΕΕ που χρησιμοποιεί διασυνδεδεμένες συσκευές IoT για τη διαχείριση των καλλιεργειών του θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει καλύτερη πρόσβαση σε καταγεγραμμένα δεδομένα όπως η υγρασία και η οξύτητα του εδάφους, επιτρέποντάς του να βελτιώσει τις καλλιέργειες.

Από την άλλη, οι χρήστες cloud υπηρεσιών όχι μόνο θα έχουν καλύτερη υποστήριξη όταν θέλουν να αλλάξουν πάροχο μέσω ενός “επιβεβλημένου δικαιώματος φορητότητας”, αλλά και καλύτερες εγγυήσεις ότι τα δεδομένα τους δεν θα μεταφερθούν χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δημοσίευσε τα επόμενα βήματά προς την πλήρη έγκριση της European Data Act. Πρώτα θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα τόσο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και από το Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, η επερχόμενη Spanish Presidency της ΕΕ θα υποβάλει το κείμενο στα κράτη μέλη για την έγκρισή τους.

Δεν είναι σαφές ποια μορφή θα λάβει η European Data Act, ούτε πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί στους κατασκευαστές και τους παρόχους δεδομένων που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά έχουν την έδρα τους σε χώρες εκτός ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ.

Πηγή: techmaniacs.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy