Η Ιταλία αποκαθιστά την πρόσβαση στο ChatGPT μετά από την προσθήκη ρυθμίσεων ιδιωτικότητας

Η OpenAI αποκατέστησε την πρόσβαση στην υπηρεσία ChatGPT στην Ιταλία μετά την αντιμετώπιση των ζητημάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής που έθεσε η ιταλική υπηρεσία προστασίας δεδομένων Garante.

Το AI chatbot είχε προηγουμένως ανασταλεί λόγω ανησυχιών σχετικά με πιθανές παραβιάσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR).

Η OpenAI δήλωσε ότι “αντιμετώπισε ή διευκρίνισε” τα ζητήματα που έθεσε η ιταλική αρχή προστασίας δεδομένων (ή GPDP) στα τέλη Μαρτίου. Μεταξύ των αλλαγών, το OpenAI δημιούργησε μια νέα φόρμα που οι χρήστες της ΕΕ μπορούν να συμπληρώσουν για να αφαιρέσουν προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρώπης (GDPR). Αναφέρει επίσης ότι ένα νέο εργαλείο θα επαληθεύει την ηλικία των χρηστών κατά την εγγραφή κάθε νέου μέλος από την Ιταλία.

Σε μια δήλωση που δημοσίευσε το AP, η GDP αναφέρει ότι “χαιρετίζει τα μέτρα που εφάρμοσε το OpenAI” και προέτρεψε το OpenAI να συμμορφωθεί με περαιτέρω αλλαγές στην επαλήθευση της ηλικίας και να δημιουργήσει μια διαφημιστική εκστρατεία για την ενημέρωση των Ιταλών σχετικά με το δικαίωμά τους να μην συμμετέχουν στη συλλογή δεδομένων.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για την OpenAI και την υπηρεσία ChatGPT, καθώς καταδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και αν και άλλες χώρες ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ιταλίας στον έλεγχο των πρακτικών της OpenAI.

Εκτός από τα μέτρα που έλαβε η OpenAI, η εταιρεία δημοσίευσε επίσης ένα άρθρο στο help center της που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η OpenAI και το ChatGPT συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων που προβλέπεται από τον GDPR. Η αυξημένη διαφάνεια είναι ένα θετικό βήμα προς την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους χρήστες και τις ρυθμιστικές αρχές.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ενώ η OpenAI έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που διατυπώθηκαν από το GPDP, η εταιρεία πιθανότατα θα αντιμετωπίσει περαιτέρω προκλήσεις στο μέλλον. Η Ισπανία, ο Καναδάς και άλλες χώρες έχουν ξεκινήσει ή εξετάζουν το ενδεχόμενο ερευνών σχετικά με τις πρακτικές της, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο συλλέγει δεδομένα εκπαίδευσης για το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο της και τις πληροφορίες που παράγει αυτό το μοντέλο για τους χρήστες. Και οι Ευρωπαίοι νομοθέτες όμως προωθούν νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα μπορούσε να φέρει πρόσθετες απαιτήσεις για εταιρείες όπως η OpenAI.

Γενικότερα, η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της εξισορρόπησης της τεχνολογικής προόδου με τον σεβασμό των δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς η OpenAI θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις και τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στον ευρύτερο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: insomnia.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy