Πιστοποιητικό εμβολιασμού: “Κενά” και ζητήματα GDPR

Η γνωμάτευση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού απ’ την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο ενθαρρυντική δεν είναι. Η Αρχή επέστρεψε πίσω το νομοσχέδιο για αλλαγές, καθώς υπάρχουν ορισμένα “κενά” και φαίνεται πως δεν λήφθηκε υπόψιν ο κανονισμός GDPR.

Στον επίσημο ιστότοπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναρτήθηκε η γνωμάτευση και το news247 κατέγραψε τα βασικά σημεία.

Στο κείμενο γίνεται αναφορά σε μια σειρά από προβλήματα που δείχνουν ότι η Κυβέρνηση επέλεξε να μη γίνει διαβούλευση, αλλά και να μην λάβει σοβαρά υπόψιν της τον GDPR.

Τα βασικά σημεία απ’ την γνωμάτευση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού:

  1. Στις 5/7 εστάλη στην Αρχή το σχέδιο νόμου και στις 8/7 ψηφίστηκε, χωρίς να περιμένει η Κυβέρνηση τη γνωμοδότηση της Αρχής. Αυτό αναφέρεται ρητά στο 2ο σημείο της γνωμοδότησης, αμέσως μετά το πρώτο που αναφέρει την εκ του νόμου αρμοδιότητα της Αρχής να γνωμοδοτεί πριν την ψήφιση (“Παρά το γεγονός ότι στις 8 Ιουλίου κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ψηφίστηκε την ίδια μέρα από την Ολομέλεια της Βουλής τροπολογία με σχεδόν ταυτόσημες διατάξεις χωρίς να αναμένεται η σχετική γνωμοδότηση, η Αρχή θεωρεί ότι έχει υποχρέωση να διατυπώσει τις σχετικές παρατηρήσεις της”)
  2. Προσδιορίζει λανθασμένα τα κύρια ζητήματα του ποιος είναι Υπεύθυνος επεξεργασίας, ποιος Εκτελών την επεξεργασία, ποια η σχέση τους.
  3. Δεν προβλέπει συμβάσεις μεταξύ των πλευρών αυτών, των υπηρεσιών και δομών του Κράτους ώστε να ξεκαθαρίζεται ποιος κάνει τι και με ποιου την ευθύνη.
  4. Δεν προβλέπεται ΕΑΠΔ (Εκτίμηση Αντικτύπου) για τις επεξεργασίες της εφαρμογής ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επικίνδυνα σημεία στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να επιλυθούν.

Πηγή: ipop.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy