Πως ρυθμίζεται το “GDPR” των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Στην ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαχείριση και αποστολή των δεδομένων που αφορούν στη λειτουργία των φορέων της αγοράς ηλεκτροκίνησης, στα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, στα δικαιώματα πρόσβασης στο Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.) των ενδιαφερομένων προχώρησε το ΥΠΕΝ με σχετική του απόφαση.

Ειδικότερα, προσδιορίζεται ποιοι φορείς θα έχουν πρόσβαση στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., καθώς και τα στοιχεία και δεδομένα που θα συλλέγονται σε αυτό. Ανάμεσα σε άλλα, στο άρθρο 7, προβλέπεται η έκδοση στατιστικών στοιχείων του Μητρώου. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

Το Μ.Υ.Φ.Α.Η. έχει τη δυνατότητα εξαγωγής των κάτωθι στατιστικών στοιχείων επί των καταχωρισμένων σε αυτό στοιχείων για την διευκόλυνση παρακολούθησης και επίτευξης των στόχων για την μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών ρύπων. Ενδεικτικά τα στοιχεία είναι τα εξής:

α) Συνολικός αριθμός «φορέων ηλεκτροκίνησης» ανά δραστηριότητα στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

β) Συνολικός αριθμός σημείων, σταθμών και ομάδων φορτιστών στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

γ) Συνολική εγκατεστημένη ισχύς σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

δ) Κατανομή τύπων φορτιστών στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

ε) Πλήθος και μέση χρονική διάρκεια φορτίσεων ανά σημείο φόρτισης.

στ) Κόστος ανά kWh φόρτισης στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

ζ) Χρονική διάρκεια μη διαθεσιμότητας σημείων φόρτισης για τεχνικούς λόγους.

η) Πλήθος μη αποδεκτών δεδομένων και χρονική διάρκεια διακοπής επικοινωνίας ανά σημείο φόρτισης.

Είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη έκδοση στατιστικών στοιχείων και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενημέρωση των χρηστών των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Τα στατιστικά και δυναμικά στοιχεία διατίθενται δημόσια, τόσο απευθείας σε χρήστες Η/Ο όσο και στους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης, προς ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους χρήστες Η/Ο, όπως πλοήγηση σε διαθέσιμο σημείο φόρτισης, κράτηση θέσης και σύγκριση τιμών.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πηγή: energypress.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy