Εφαρμογή του Νόμου4624/ 2019

Ο Νόμος αυτός αποτελεί την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (GDPR), καθώς και της Οδηγίας 680/2016 της Ε.Ε.,
και αφορά την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Περισσότερα

Υψηλά πρόστιμα

σε ύψος έως και 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τουςή 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο νέος κανονισμός εξουσιοδοτεί τις εκάστοτε Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ευρώπη, να επιβάλουν για σοβαρές παραβάσεις πρόστιμα σε ύψος έως και 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους ή 20 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα πάντα με το ποιο είναι το μεγαλύτερο.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες GDPR (Προστασία Προσωπικών Δεδομένων)

Εφαρμογή του Νόμου 4624/ 2019

Ο Νόμος αυτός αποτελεί την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (GDPR) καθώς και της Οδηγίας 680/2016 της Ε.Ε., και αφορά την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης (Compliance Project)

Το πρόγραμμα συμμόρφωσης περιλαμβάνει όλα τα βήματα που θα χρειαστούν προκειμένου ο φορέας να εναρμονιστεί με το νομοθετικό πλαίσιο και την ανάδειξη των αναγκαίων αλλαγών ως προς τη συμμόρφωση αυτού.

Μεμονωμένοι Έλεγχοι Αντίκτυπου Κινδύνου (D.P.I.A)

Υπό προϋποθέσεις, ένας φορέας χρειάζεται να εμβαθύνει την ανάλυσή του για την πιθανή έκταση ρίσκου, αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σε ορισμένες διαδικασίες ή σε ορισμένα τμήματά του.

Εκπαίδευση Εργαζομένων

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από έμπειρους εκπαιδευτές.

Παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης της εκπαίδευσης, καθώς και το υλικό της εκπαίδευσης στο πέρας αυτής.

Υλοποίηση Προγράμματος Συμμόρφωσης

Η υλοποίηση ενός προγράμματος αποτελεί και την εν κρίση απόδειξη ότι ένας φορέας συμμορφώνεται ως προς τη νομοθεσία, μιας και αποτελεί τις ενδείξεις καλής θέλησης εκ μέρους του φορέα για τήρηση της νομοθεσίας.

Ανασκόπηση (Review)

Στόχος της παρούσας υπηρεσίας είναι η επίβλεψη όλου του υφιστάμενου Προγράμματος, ο εντοπισμός τυχόν παραλήψεων ή αστοχιών και η δημιουργία αναφοράς για όλα τα κενά με σκοπό την σταδιακή αντιμετώπισή τους.

Έλεγχος (Audit)

Εμπεριστατωμένος και εις βάθος έλεγχος ολόκληρου του προγράμματος συμμόρφωσης στα πλαίσια που ορίζονται από Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως η ICO.

Είναι μια πλήρης υπηρεσία που διενεργεί έλεγχο σε κάθε βήμα του Προγράμματος Συμμόρφωσης και συγκρίνει προγενέστερη με μεταγενέστερη κατάσταση.

Outsourcing DPO /Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι οργανισμοί οφείλουν υπό προϋποθέσεις να ορίσουν έναν Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

H Υπηρεσία “Outsourcing” δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση σας να αναθέσει στην ομάδα μας τον ρόλο του DPO. Αναλαμβάνουμε εμείς τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ενδεικτικοί Πελάτες

Παρακάτω θα βρείτε μια ενδεικτική λίστα με μερικούς από τους ικανοποιημένους πελάτες μας που μας έχουν ήδη προτιμήσει.

Πόσο έτοιμη είναι η εταιρεία σαςγια τον νέο κανονισμό GDPR?Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο μας για να μάθετε!

Ερωτηματολόγιο