Ιστορικό & Κύρια Βήματα Ανάπτυξης

Ο Όμιλος επιχειρήσεων μας ιδρύθηκε το 1984 και λειτουργεί με έντονη επιχειρηματική δράση που στηρίζεται στην μακρόχρονη και πολλαπλή εμπειρία των ιδρυτών & συνεργατών του.

Περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Όμιλο Εταιρειών.

Ο όμιλος Selectika FWD δημιουργήθηκε προκειμένου να διαδραματίσει σημμαντικό ρόλο στην υποστήριξη του εκσυγχρονισμού και της αναδιοργάνωσης των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Με έτος ίδρυσης το 1984, ο Όμιλος λειτουργεί με έντονη επιχειρηματική δράση που στηρίζεται στην μακρόχρονη και πολλαπλή εμπειρία των ιδρυτών και συνεργατών του.

Οι υπηρεσίες της εταιρείας επικεντρώνονται στις υπηρεσίες GDPR, υπηρεσίες Πληροφορικής καθώς και υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης Δημοσίων ή Ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Η πολύπλευρη εμπειρία και οι εξειδικευμένες ικανότητες των στελεχών μας, δύνανται να εξασφαλίσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα όσων μας εμπιστευθούν, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.

Στόχος του Ομίλου Selectika FWD είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις.

Στόχος του Ομίλου Selectika FWD είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΜΑΣ
Βρισκόμαστε πάντα στην αιχμή των εξελίξεων στα θέματα που αφορούν όλες τις δραστηριότητές μας.
Επιλέγουμε πάντα στελέχη και συνεργάτες με εξειδικεύσεις υψηλών προδιαγραφών.
Επενδύουμε διαρκώς σε καινοτόμες ιδέες με στόχο την προστιθέμενη αξία του πελάτη.
Διατηρούμε και ενισχύουμε την εσωτερική μας οργάνωση βελτιώνοντας τα συστήματά μας.
Συγκρίνουμε το επίπεδο των υπηρεσιών μας με τις υπηρεσίες των κορυφαίων εταιρειών όλων των κλάδων.
Μπαίνουμε στη θέση του πελάτη μας και του παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητές του.