Ιστορικό & Κύρια Βήματα Ανάπτυξης

Η εταιρεία Selectika FWD, μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων SELECTIKA, ιδρύθηκε το 1984 και λειτουργεί με έντονη επιχειρηματική δράση που στηρίζεται στην μακρόχρονη και πολλαπλή εμπειρία των ιδρυτών & συνεργατών της.

Περισσότερα

Λίγα λόγια για την εταιρείαSelectika FWD

Η εταιρεία Selectika FWD, μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων SELECTIKA, δημιουργήθηκε προκειμένου να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του εκσυγχρονισμού και της αναδιοργάνωσης των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Με έτος ίδρυσης το 1984, η εταιρεία λειτουργεί με έντονη επιχειρηματική δράση που στηρίζεται στην μακρόχρονη και πολλαπλή εμπειρία των ιδρυτών και συνεργατών της.

Οι τομείς δράσης της εταιρείας επικεντρώνονται στη παροχή υπηρεσιών GDPR, υπηρεσιών Πληροφορικής, καθώς και υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Δημοσίων ή Ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Η πολύπλευρη εμπειρία και οι εξειδικευμένες ικανότητες των στελεχών μας, δύνανται να εξασφαλίσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα όσων μας εμπιστευθούν, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.

Στόχος της εταιρείας Selectika FWD είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις.

Στόχος της εταιρείας Selectika FWD είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΜΑΣ
Βρισκόμαστε πάντα στην αιχμή των εξελίξεων στα θέματα που αφορούν όλες τις δραστηριότητές μας.
Επιλέγουμε πάντα στελέχη και συνεργάτες με εξειδικεύσεις υψηλών προδιαγραφών.
Επενδύουμε διαρκώς σε καινοτόμες ιδέες με στόχο την προστιθέμενη αξία του πελάτη.
Διατηρούμε και ενισχύουμε την εσωτερική μας οργάνωση βελτιώνοντας τα συστήματά μας.
Συγκρίνουμε το επίπεδο των υπηρεσιών μας με τις υπηρεσίες των κορυφαίων εταιρειών όλων των κλάδων.
Μπαίνουμε στη θέση του πελάτη μας και του παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητές του.