ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Η εταιρεία Selectika FWD, μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Selectika, επενδύει διαχρονικά στη Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση.

 

Επενδύοντας στη Διά Βίου Μάθηση

Η Selectika FWD μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησής της, διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια εκπαίδευσης επιχειρηματιών και στελεχών που επιθυμούν και θέλουν να επιτύχουν άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η εκπαίδευση σήμερα παίζει έναν ολοένα και πιο ζωτικής σημασίας ρόλο στην υλοποίηση των στρατηγικών προγραμμάτων του εργοδότη. Τo ανθρώπινο κεφάλαιο καθίσταται η σημαντικότερη πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιάς επιχείρησης, καθώς είναι εκείνο που κατέχει τη γνώση.

Οι σύμβουλοί μας, μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς και αξιολογώντας τις δυνάμεις της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού, σας υποστηρίζουν στο σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που έχετε ανάγκη.

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μιάς εταιρείας.