Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες GDPR

Δείτε το βαθμό συμμόρφωσης της επιχείρησής σας σχετικά με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ενδεικτικές Υπηρεσίες GDPR

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες GDPR και σε μορφή πακέτου υπηρεσιών

Έλεγχος

Έλεγχος και αξιολόγηση ως προς τις απαιτήσεις του GDPR.

Data Inventory

Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

DPIA

Εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Implementation

Υλοποίηση Συμμόρφωσης

DPO Support

Υποστήριξη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

DPO

Εκτέλεση καθηκόντων Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Δημιουργία Πρότασης

Πολυετή εμπειρία στη σύνταξη προτάσεων και την υποβολή εμπεριστατωμένων  φακέλων για την ανάληψη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Σχεδιασμός, Συντονισμός & Εποπτεία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με αποτέλεσμα την επιτυχή και ολοκληρωμένη υλοποίησή  τους.

Εκπόνηση Μελετών

Δυνατότητα σύνταξης διαφόρων ειδών μελετών (Τεχνική Μελέτη, Οικονομική Μελέτη, Μελέτη Αγοράς Εργασίας, Μελέτη για την ωρίμανση φακέλων έργου, κ.λπ.).

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Η Selectika FWD παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Ο Όμιλος Εταιρειών της Selectika FWD  με την πολυετή εμπειρία σε ανάληψη και ολοκλήρωση ποικίλων ψηφιακών έργων, εγγυάται την ανάληψη και έγκαιρη ολοκλήρωση του εκάστοτε project που αναλαμβάνει.

Ψηφιακές Υπηρεσίες

ΣυνεργαζόμενεςΕπιχειρήσεις - Φορείς

Ενδεικτική λίστα με κάποιες απότις επιχειρήσεις & φορείςπου έχουμε συνεργαστεί.

0
Χρόνια Εμπειρίας
0
Υλοποιηθέντα Έργα
0
Συνεργασίες
0
Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Τελευταία Νέα

Διοίκηση - Υποκαταστήματα

Δείτε που μπορείτε να μας βρείτε: