ΔΕΕ – GDPR – Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Ο χρήστης πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση του ότι, με ρητή πράξη, δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C‑252/21 | Meta Platforms κ.λπ.…
Μετάβαση στο περιεχόμενο