ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο Όμιλος επιχειρήσεων Selectika FWD διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση τεχνικο-οικονομικών μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.

Εκπόνηση Μελετών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της εταιρείας με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, η υπηρεσία εκπόνησης μελετών παρέχει κυρίως μελέτες προγραμματισμού και οργάνωσης , μελέτες στρατηγικής και ανάπτυξης των φορέων ανάλυσης αγοράς, αξιολογήσεις βιωσιμότητας, τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης για επιμέρους έργα καθώς και μελέτες που αφορούν τη σύσταση φακέλων για τεχνικές προσφορές και οριστικές μελέτες εφαρμογής.

Σύνταξη και Εκπόνηση Μελετών

Σύνταξη και Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας / Βιωσιμότητας / Στρατηγικής και Ανάπτυξης

Ανάλυση Αγοράς

Εμπεριστατωμένη περιγραφή της αγοράς που χρειάζεται κατά την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού πλάνου (business plan).

Άλλες Εξειδικευμένες Μελέτες

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη του φορέα ή της εταιρείας μέσω συγκεκριμένων έργων – μελετών

ΕνδεικτικέςΜελέτες

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ
Αντιμετωπίζοντας τη φτώχεια, προωθώντας την ανάπτυξη: η περίπτωση των περιφερειακών οργανισμών
2017
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ
Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από την μελλοντική ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ
2020
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ
Το φαινόμενο της υπανάπτυξης στη Νότια Αμερική: η περίπτωση της Παραγουάης
2017
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ
Αξιολόγηση της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ προς τις χώρες ΑΚΕ
2017
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ
Η ρουμανική οικονομία πριν την ένταξη στην ΕΕ και η πορεία προς το ευρώ
2017
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ
Περιφερειακή οργάνωση και Ανάπτυξη: η περίπτωση της Αφρικανικής Ένωσης
2017
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ
Διατήρηση και προστασία των θαλάσσιων οικοτόπων στον ελλαδικό χώρο
2017
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ
Έρευνα Αξιολόγησης των δομών σχημάτων συνεργασίας της Π.Ι.Ν. για την υλοποίηση δράσεων του Ε.Κ.Τ στο πλαίσιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανάπτυξης προώθησης στην απασχόληση
2017
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
2017
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ
Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα
2017
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Σύνταξη Μελέτης Δεικτών Ανεργίας Για Τους Νομούς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
2017
ΣΠΑΥ
Εκπόνηση Μελέτης Μηχανοργάνωσης για τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ)
2017